1)Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? vì sao phải tôn trọng và hc hỏi các dân tộc khác?Phải tôn trọng và hc hỏi các dân tộc khác như thế

Question

1)Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
vì sao phải tôn trọng và hc hỏi các dân tộc khác?Phải tôn trọng và hc hỏi các dân tộc khác như thế nào?
2)Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, trách nhiệm của công nhân, học sinh
3)Nêu 1 số việc làm thể hiện em biết góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
4)Tự lập là gì? biểu hiện của tự lập?Ý nghĩa?
5)NÊu 1 số việc là thể hiện em biết tự lập trong học tập, lao động, cuộc sống hằng ngày?
6)Thế nào là lao động tự giác, lao động sáng tạo ?

Verity 1 year 2021-08-18T19:39:31+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T19:40:49+00:00

  1) Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền , lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc ; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế,văn hóa ,xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình .

  Phải tôn trọng và hk hỏi các dân tộc khác vì:

  +Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế,khoa học-kỹ thuật, văn hóa,nghệ thuật , những công trình đặc sắc,những truyền thống quý báu. Đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển.

  +Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc .

  -Phải tôn trọng và hc hỏi các dân tộc khác:

  +Chúng ta phải tích cực học tập, tìm hiểu đời sống và nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới, tiếp thu một cách có chọn lọc, phù hợp với điều kiện,hoàn cảnh và truyền thống của dân tộc ta.

  2)-Trách nhiệm của công nhân, học sinh:

  +Ngoan ngoãn kính trọng lễ phép với bố mẹ, anh chị em và mọi người xung quanh mình
  + Chăm chỉ học tập
  + Tham gia các hoạt động chính trị- xã hội
  + Quan tâm giúp đỡ mọi người lúc khó khăn
  + Thực hiện nếp sống văn minh
  + Tránh xa tệ nạn xã hội
  +Đấu tranh với những hiện tượng mê tín dị đoán, thủ tục nặng nè
  ​+Có cuộc sống lành mạnh có văn hóa

  3)- Một số việc làm thể hiện em biết góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư:

  +Ngoan ngoãn kính trọng lễ phép với bố mẹ, anh chị em và mọi người xung quanh mình
  + Chăm chỉ học tập

  + Thực hiện nếp sống văn minh
  + Tránh xa tệ nạn xã hội

  +Có cuộc sống lành mạnh có văn hóa…

  4) – Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống của mình: Không trông chờ, dựa dẫm phụ thuộc vào người khác.

  -Biểu hiện

  +Tự tin.

  +Bản lĩnh.

  +Vượt khó khăn gian khổ.

  +Có ý chí nỗ lực phấn đấu, kiên trì bền bỉ.

  -Ý nghĩa:

  +Người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống

  +Họ xứng đáng được mọi người kính trọng.

  5)

  -Biểu hiện của tính tự lập trong học tập:

  +Tự giác học bài, làm bài tập về nhà

  +Tự nghiên cứu, tìm tòi các phương pháp học

  +Nhờ bạn giúp đỡ nếu gặp bài quá khó chưa làm được.

  -Biểu hiện của tính tự giác trong sinh hoạt:

  +Giúp đỡ bố mẹ công việc nhà sau giờ học tập

  +Tự giặt giũ quần áo của mình

  +Tự giác chăm sóc và chơi với em để bố mẹ làm việc

  +Giúp đỡ ông bà những việc trong gia đình.

  6) – Lao động tự giác: là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài.

  -Lao động sáng tao: luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả lao động.

  0
  2021-08-18T19:41:15+00:00

  1)

  – Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của mỗi dân tộc.

  – Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trên các lĩnh vực.

  – Luôn thể hiện niềm tự hào dân tộc chính đáng.

  Vì:

  – Thành tựu của mỗi dân tộc là vốn quý của loài người.

  – Tạo điểu kiện để nước ta phát triển nhanh và phát triển bản sắc dân tộc

  Việc làm thể hiện sự tôn trọng và hc hỏi các dân tộc khác:

  – Tích cực học tập, tìm hiểu văn hóa của các dân tộc.

  – Tiếp thu một cách có chọn lọc phù hợp với hoàn cảnh và truyền thống dân tộc ta.

  2) Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là:

  – Làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh , phong phú như giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh nơi ở.

  – Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp.

  – Xây dựng tình đoàn kết xóm giềng.

  – Bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội.

  3)

  – Trồng cây xanh làm tăng vẻ đẹp khu phố, làng, xóm.

  – Làm vệ sinh làng, xóm, khu phố.

  – Giữ gìn an ninh trật tự.

  – Tránh xa tệ nạn xã hội.

  – Đấu tranh vì những hệ tư tưỡng mê tín dị đoan.

  4) *Tự lập là:

  – Tự lập là tự làm lấy, giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình, không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.

  *Biểu hiện:

  – Tự tin, bản lĩnh để đương đầu khó khăn thử thách.

  – Có ý chí và nổ lực vươn lên.

  *Ý nghĩa:

  -Người tự lập sẽ thành công và được mọi người kính trọng và tin cậy.

  5)*Lao động tự giác:

  – Chủ động làm việc không cần ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài.

  *Lao động sáng tạo:

  – Trong quá trình lao động luôn luốn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )