1. sau chiến tranh thế giớ thứ hai mục tiêu cuộc chiến tranh giành và bảo vệ độc lập ở các nước mĩ la tinh là gì? A. Angieri tuyên bố độc lập B. Namb

Question

1. sau chiến tranh thế giớ thứ hai mục tiêu cuộc chiến tranh giành và bảo vệ độc lập ở các nước mĩ la tinh là gì?
A. Angieri tuyên bố độc lập
B. Nambibia tuyên bố độc lập
C. Ăngola TBĐL
D. Nam phi TBĐL
2. kẻ thù chủ yếu của nhân dân Mĩ Latinh sau CTTGT2 là ai?
3. sau CCTGT2 kẻ thù chủ yếu của phong trào giải phóng dtoc ở các nước Châu Phi là ai?

Veronica 1 year 2021-08-30T21:05:40+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:07:19+00:00

  1,Sau chiến tranh thế giới thứ hai mục tiêu cuộc chiến tranh giành và bảo vệ độc lập ở các nước Mĩ Latinh là : lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ (chống chủ nghĩa thực dân mới ).Nhưng từ sau cách mạng CuBa ngoài nhiệm vụ giành và bảo vệ độc lập thì còn 1 nvu là ủng hộ và bảo vệ cách mạng CuBa 

  2,Angieri tuyên bố độc lập vào năm 1962

  3,Namibia tuyên bố độc lập vào năm 1990

  4,Angola tuyên bố độc lập vào năm 1975

  5,Nam Phi tuyên bố độc lập năm 1993

  6,Kẻ thù chủ yếu của nhân dân Mĩ Latinh sau CTTGT2 là chủ nghĩa thực dân mới 

  7,Sau CCTGT2 kẻ thù chủ yếu của phong trào giải phóng dtoc ở các nước Châu Phi là chủ nghĩa thực dân cũ 

  #học_giỏi 

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )