1. Quyết tâm rửa sạch quân thù, Ô hô cặp mắt công phu lỡ làng. – Là ai? 2. Ai đã nối nghiệp Tiền Lê, Rời Hoa Lư, dời đô về Đại La. – Là ai? 3. Ai ngườ

Question

1. Quyết tâm rửa sạch quân thù,
Ô hô cặp mắt công phu lỡ làng. – Là ai?
2. Ai đã nối nghiệp Tiền Lê,
Rời Hoa Lư, dời đô về Đại La. – Là ai?
3. Ai người mặc đổi áo vua,
Cầm quân ra trận đánh lừa giặc Minh.
Vì đại nghĩa phải hy sinh,
Tấm gương trung nghĩa, hiển vinh đời đời. – Là ai?

Elain 2 years 2021-08-30T08:45:26+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T08:47:03+00:00

  $\text{1.Nguyễn Đình Chiểu}$

  $\text{2.Lý Thái Tổ}$

  $\text{3.Lê Lai}$

  0
  2021-08-30T08:47:20+00:00

  1. Quyết tâm rửa sạch quân thù, Ô hô cặp mắt công phu lỡ làng. – Là ai?

  TL : Nguyễn Đình Chiểu

  2. Ai đã nối nghiệp Tiền Lê, Rời Hoa Lư, dời đô về Đại La. – Là ai?

  TL :  Lý Công Uẩn

  3. Ai người mặc đổi áo vua, Cầm quân ra trận đánh lừa giặc Minh. Vì đại nghĩa phải hy sinh, Tấm gương trung nghĩa, hiển vinh đời đời. – Là ai?

  TL : Lê Lai

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )