1. Quân đội thời Lý -Gồm cấm quân và quân địa phương -Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông” +Thời bình, cho quân sĩ luân phiên thay nhau về cày ruộng

Question

1. Quân đội thời Lý
-Gồm cấm quân và quân địa phương
-Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”
+Thời bình, cho quân sĩ luân phiên thay nhau về cày ruộng
+Thanh niên đăng ký tên vào sổ nhưng vẫn ở nhà sản xuất khi cần triều đình điều động
Câu hỏi: *Liên hệ hiện nay : chính sách “ngụ binh ư nông”
2.Vai trò của Lý Thường Kiệt
-Ông là tổng chỉ huy kháng chiến
-Đưa ra nhiều cách đánh sáng tạo để thắng giặc
Câu hỏi: *Liên hệ: Việc làm tỏ lòng biết ơn ông

Eirlys 2 years 2021-08-23T03:19:20+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:20:38+00:00

  1.Chính sách ngụ binh ư nông là cho quân sĩ luân phiên về quê làm nông,khi có giặc thì gọi về

  2.-Xây dựng đền thờ

  – Thực hiện mong muốn chủ trương của ông.

  0
  2021-08-23T03:21:15+00:00

   Những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp:

  – Cho 25 vạn lính (trong số 35 vạn) về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh, số lính còn lại chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.

  – Kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng.

  – Đặt một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp như: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.

  – Định phép quân điền, cấm giết hại trâu bò để bảo vệ sức kéo, cấm điều động dân phu trong mùa cấy, gặt.

  * Nhận xét:

  – Nhà nước quan tâm đến vấn đề phục hồi và phát triển nông nghiệp.

  – Các chính sách tích cực, phù hợp với hoàn cảnh đất nước, góp phần khôi phục và phát triển trở lại sản xuất nông nghiệp sau chiến tranh.

  => Nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi và có bước phát triển.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )