1.Nguyên nhân gây ra sóng biển là gì? 2.Nguyên nhân nào gây ra sóng thần

Question

1.Nguyên nhân gây ra sóng biển là gì?
2.Nguyên nhân nào gây ra sóng thần

Gwyneth 1 year 2021-08-18T18:50:01+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T18:51:04+00:00

  1. Nguyên nhân gây ra sóng biển chủ yêu là do gió.

  2. Nguyên nhân gây ra sóng thần là động đất ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng thần.

  0
  2021-08-18T18:51:16+00:00

  1. Nguyên nhân sinh ra sóng biển là gió.

  2. Động đất ngầm dưới đáy biển sinh ra sóng thần.

  Chúc bạn học giỏi!!!

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )