1,nguyên nhân diễn biến kết quả và tác động của các cuộc kháng chiến địa lý Ko chép mạng nha

Question

1,nguyên nhân diễn biến kết quả và tác động của các cuộc kháng chiến địa lý
Ko chép mạng nha

Alula 1 year 2021-08-30T21:02:04+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:03:33+00:00

  Đáp án:                                                            Tham khảo ảnh.

  1-nguyen-nhan-dien-bien-ket-qua-va-tac-dong-cua-cac-cuoc-khang-chien-dia-ly-ko-chep-mang-nha

  0
  2021-08-30T21:03:34+00:00

  Nguyên nhân: Do sản xuất phát triển làm nảy sinh nhu cầu về thị trường, nguyên liệu

  Các cuộc phát kiến lớn:

  +Năm 1487: B đi-a-xơ đi đến cực Năm Châu Phi

  +Năm 1492: C.Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ

  +Năm 1498: Va-xco-đơ-ga-ma đến ấn độ

  Từ 1519-1522: Ma-gien-lan đi vòng quanh trái đất.

  *Tác động

  +Thúc đẩy thương nghiệp châu âu phát triển

  +Đem về cho giai cấp tư sản châu Âu những món lợi khổng lồ

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )