1,nêu nguyên nhân diễn biến kết quả và tcs động của các cuộc kháng chiến địa lý Ko chép mạng nha,

Question

1,nêu nguyên nhân diễn biến kết quả và tcs động của các cuộc kháng chiến địa lý
Ko chép mạng nha,

Agnes 1 year 2021-08-30T21:21:35+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:22:42+00:00

  Do yêu cầu phát triển của sản xuất, các thương nhân châu Âu cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới.

  – Họ muốn tìm những con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông.

  – Những tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: la bàn, kĩ thuật đóng tàu… là điều kiện để thực hiện các cuộc phát kiến địa lý.

  0
  2021-08-30T21:22:51+00:00

  Do yêu cầu phát triển của sản xuất, các thương nhân châu Âu cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường mới.

  – Họ muốn tìm những con đường để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông nhầm đẩy mạnh thị trường⇒tăng sức cạnh tranh 

  – Những tiến bộ về kĩ thuật hàng hải: la bàn, kĩ thuật đóng tàu… là điều kiện để thực hiện các cuộc phát kiến địa lý.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )