1/Hãy điền các sản phẩm nông nghiệp ở Bắc Mĩ và giải thích nguyên nhân? Các vùng trồng trọt chăn nuôi Nguyên nhân Vùng ôn đới Vùng cận nhiệt

Question

1/Hãy điền các sản phẩm nông nghiệp ở Bắc Mĩ và giải thích nguyên nhân?
Các vùng trồng trọt chăn nuôi Nguyên nhân

Vùng ôn đới

Vùng cận nhiệt
Vùng nhiệt đới

Tây sang Đông Phía Tây(100o T) Phía Đông(100o T) Nguyên nhân
Sản phẩm
nông nghiệp

Azura 2 years 2021-08-30T15:08:37+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T15:09:56+00:00

  -Ở vùng đồng bằng Bắc Mĩ;lúa trồng nhiều ở phía Nam Canada ở phía Bắc Hoa Kì.

  -Phía Nam là vùng trồng ngô xen lúa mì,chăn nuôi lợn ,bò sữa;

  -Ven vịnh Mê-hi-cô là nơi trồng cây công nghiệp nhiệt đới như (bông ,mía..) và cây ăn quả.

  -Ở vùng núi và cao nguyên phía tây Hoa Kì chăn nuôi gia súc lấy thịt, phía tây Hoa Kì trồng nhiều cay công nghiệp nhiệt đới.

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )