1. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước làm sao? 2. Nêu Đại Cồ Việt thời Tiền Lê? ( Diễn biến lịch sử) Tại sao Đinh Bộ Lĩnh xưng đế? 3. Nêu cuộc kháng ch

Question

1. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước làm sao?
2. Nêu Đại Cồ Việt thời Tiền Lê? ( Diễn biến lịch sử) Tại sao Đinh Bộ Lĩnh xưng đế?
3. Nêu cuộc kháng chiến chống Tống

Almira 2 years 2021-08-31T05:41:47+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T05:43:03+00:00

  Câu 1: Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước làm sao?
  – ĐBL liên kết với sứ quân Trần Lãm và Phạm Bạch Hổ tiến đánh các sứ quân khác.
  * Kết quả:
  – Các sứ quân lần lượt bị đánh bại hoặc xin hàng.
  – Tình trạng cát cứ chấm dứt
  – Cuối năm 967, đất nước được thống nhất.
  * Nguyên nhân:
  – ĐBL là người có tài.
  – Được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
  – Có sự giúp đỡ của nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Bạch Hổ.
  * Ý nghĩa:
  – Thống nhất đất nước, tạo điều kiện hoà bình để xây dựng đất nước.

  Câu 3:
  – Năm 981, Quân Tống theo 2 đường thuỷ bộ tiến vào xâm lược nước ta.
  – Dưới sự lãnh đạo của Lê Hoàn, quân ta chặn đánh địch ở sông Bạch Đằng và ải chi lăng.
  – Tại của sông Bạch Đằng, Lê Hoàn chỉ huy cho đóng cọc để ngăn chặn thuyền địch. Nhiều trận chiến đấu ác liệt diễn ra, cuối cùng quân thuỷ của địch cũng bị chết gần hết.
  – Trên bộ, quân ta cũng chặn đánh ác liệt ở Chi Lăng buộc chúng phải rút quân, thừa thắng quân ta truy kích diệt địch, quân giặc chết đến quá nữa. Tướng giặc bị giết cuộc kháng chiến thắng lợi.
  * Kết quả:
  – Quân giặc chết quá nữa, tướng giặc bị giết. Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.
  * Ý nghĩa:
  – Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thắng lợi đã giữ vững nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh và tiền đồ của dân tộc.

  0
  2021-08-31T05:43:14+00:00

  Đinh Bộ Lĩnh xưng đế vì tình hình chính trị cuối thời Ngô rối loạn nên Đinh Bộ Lĩnh xuất hiện cùng với những người thân thiết tổ chức lực lượng, rèn vũ khí, xây dựng căn cứ để đem quân dẹp các sứ quân, thống nhất đất nước

  1-dinh-bo-linh-thong-nhat-dat-nuoc-lam-sao-2-neu-dai-co-viet-thoi-tien-le-dien-bien-lich-su-tai

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )