1. Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành như thế nào? A. Xuất hiện những tầng lớp mới trong xã hội. B. Bộ máy nhà nước Rô-Ma sụp đỗ.

Question

1. Xã hội phong kiến châu Âu được hình thành như thế nào?
A. Xuất hiện những tầng lớp mới trong xã hội.
B. Bộ máy nhà nước Rô-Ma sụp đỗ.
C. Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành.
D. Ruộng đất của chủ nô được chia cho quý tộc và nông dân xã.
2. Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát triển địa lý:
A. Do sản xuất phát triển.
B. Do thương nhân châu Âu cần nhiều nguyên liệu vàng và thị trường mới.
C. Họ muốn tìm ra con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông.
D. Tất cả các ý trên.

Aliyah 2 years 2021-08-30T08:58:11+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T08:59:16+00:00

  Câu 1: B

  Câu 2: D

  0
  2021-08-30T08:59:53+00:00

  1 ,B. Bộ máy nhà nước Rô-Ma sụp đổ

  (Chia rẽ đế quốc Rô – Ma thành nhiều vương quốc )

  => Sụp đổ 

  2 ,D. Tất cả các ý trên

  Cho mk ctlhn nhoaaa 

  No copy

  @Ngoclinh

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )