‘अ’ स्तंभ
1) सांबा
2) सदाहरित वने
3) मनमाड
4) पर्जन्यछायेचा प्रदेश
‘ब’ स्तंभ
अ) शिलाँग
ब) पाव ब

Question

‘अ’ स्तंभ
1) सांबा
2) सदाहरित वने
3) मनमाड
4) पर्जन्यछायेचा प्रदेश
‘ब’ स्तंभ
अ) शिलाँग
ब) पाव ब्राझील
क) ब्राझीलमधील नृत्य प्रकार
ड) भारतातील विमानतळ
इ) भारतातील रेल्वे स्थानकभारताचे स्थान कौन से गोलार्ध आता है भारताचे स्थान कौन से गोलार्ध आता है ​

Imelda 1 year 2021-08-30T21:58:42+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:59:53+00:00

  Answer:

  1.सांबा – ब्राझीलमधील नृत्य प्रकार

  2.सदाहरित वने – पाऊ ब्राझील

  3.मनमाड – भारतातील रेल्वे स्थानक

  4.पर्जन्यछायेचा प्रदेश – शिलाँग

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )