ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ’ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? *

1.ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੈਸਾ ਭਰੋਗੇ
2.ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਹ

Question

ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ’ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? *

1.ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਤੈਸਾ ਭਰੋਗੇ
2.ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ
3.ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੈ
4.ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ​

Cosima 1 year 2021-08-27T11:17:43+00:00 0

Answers ( )

  0
  2021-08-27T11:18:51+00:00

  जैसा करोगे वैसा भरोगे

  0
  2021-08-27T11:18:58+00:00

  Explanation:

  bro pls tell ur question in English language bro pls follow me and mark me as brainlist answer

Leave an answer

Browse

12:4+4*3-6:3 = ? ( )