Question
hiện nay,tình trạng ô nhiễm đất trồng ngày càng nghiêm trọng,em có biết nguyên nhân sự ô nhiễm này là gì không?em hãy nêu 1 số phương pháp để hạn chế và khắc phục vấn đề ô nhiễm này mn ơi ...
in progress 0
2 years 2 Answers 0 views